Crear, experimentar, conèixer tècniques artístiques, referents, realitzar projectes creatius, col·laborar, divertir-se, reflexionar sobre l’art i l’entorn… amb l’espai natural com a escenari, inspiració i connexió… i a través de les arts plàstiques i els processos creatius

ART, TÈCNIQUES, EXPERIMENTACIÓ i REFLEXIÓ és un taller per a noies i nois dels 12 als 16 anys. En aquest taller fem propostes artístiques tan col·lectives com individuals. Presentem materials, propostes a través d’àlbums il·lustrats, artistes que treballen d’una forma o temes concrets a més a més d’introduir tècniques artístiques. A partir d’aquí les nenes i nens poden crear, experimentar, jugar amb textures, colors, volums, línies, plens-vuits… elements de les arts plàstiques i conèixer i experimentar amb tècniques artístiques més concretes: gravat, aquarel·la, treballs amb fusta, estampació, collage… A més a més de poder reflexionar sobre els diferents missatges que ens poden transmetre les arts. En aquests tallers el procés creatiu i el que succeeix durant el taller és on nosaltres hi posem la mirada. Per tant moltes de les creacions son efímeres o es reciclen i transformen en nous materials per continuar creant i experimentant en altres sessions. Tanmateix les creacions al ser més elaborades poden realitzar-se en més d’una sessió o realitzar petits projectes artístics. Al taller també tenen material disponible per la creació lliure per que puguin anar més enllà de les propostes que s’aniran realitzant en cada sessió. En aquest taller l’espai exterior i l’entorn natural seran eixos principals en la majoria de sessions.

Divendres de 17.00 a 18.15h

a càrrec de Silvia Rodó

Preu mensual 40€ / Preu Trimestral 110€