Crear, experimentar, conèixer tècniques artístiques, referents artístics, jugar, imaginar, col·laborar, divertir-se…a través de les arts plàstiques

ART, TÈCNIQUES i EXPERIMENTACIÓ és un taller per a criatures dels 4 als 12 anys. En aquest taller fem propostes artístiques tan col·lectives com individuals. Presentem materials, propostes a través d’àlbums il·lustrats, artistes que treballen d’una forma o temes concrets a més a més d’introduir tècniques artístiques. A partir d’aquí les nenes i nens poden crear, experimentar, jugar amb textures, colors, volums, línies, plens-vuits… elements de les arts plàstiques i conèixer i experimentar amb tècniques artístiques més concretes: gravat, aquarel·la, treballs amb fusta, estampació, collage… En aquests tallers el procés creatiu i el que succeeix durant el taller és on nosaltres hi posem la mirada. Per tant moltes de les creacions son efímeres o es reciclen i transformen en nous materials per continuar creant i experimentant en altres sessions. Tanmateix les creacions al ser més elaborades poden realitzar-se en més d’una sessió. Al taller també tenen material disponible per la creació lliure per que puguin anar més enllà de les propostes que s’aniran realitzant en cada sessió.

Dimecres de 17.15 a 18.30h

a càrrec de Silvia Rodó

Preu sessió 12€ / Preu mensual 40€ / Preu Trimestral 110€