Experimentar, jugar, empastifar-se, descobrir, divertir-se…a través de les arts plàstiques i les instal·lacions artístiques de joc

JUGAR L’ART és un taller pensat per a criatures de 18 mesos a 3 anys amb instal·lacions de joc artístic preparades amb diferents tipus de materials i composicions a cada sessió. Des de materials naturals com fang, troncs, fulles, pinyes… materials reciclats com tubs de cartró, caixes…a material tèxtil; cintes, teles, pintura, etc. Els materials es presenten disposats de tal manera que tingui un sentit estètic i que sigui una proposta de joc i experimentació lliure amb la mínima intervenció adulta possible.

En aquest taller demanem que les criatures estiguin acompanyades d’un adult referent que pot observar el joc i estar disponible. Que es quedi a prop però al marge del joc, ja que és un espai preparat exclusivament per les criatures.

Dilluns de 17.15 a 18.00h

A càrrec de Silvia Rodó

Preu sessió 10€ / Preu mensual 30€ / Preu trimestral 80€