Des de fa uns temps que veiem com projectes com el nostre cada vegada compten amb menys famílies i alguns inclús van tancant les seves portes. En aquest sentit, també la Xarxa d’Educació Lliure (XELL) de la que en formem part, i que és una associació de famílies, també va perdent socis fins a perillar-ne l’existència tal i com és ara. 

Doncs bé, observant el que passa al nostre voltant, al nostre país, veiem que realment hi ha una crisi econòmica però també un aprofitament polític de la crisi. Actualment tenim un increment sense aturada de preus hipoteques, energies (llum, gas, benzina…), aliments… amb un estancament dels sous, fent que les famílies cada vegada tinguin més dificultat per arribar a final de mes. Però per altra banda, veiem que les polítiques públiques dedicades a “ajudar” a les famílies, no ho fan per empoderar-les sinó que van encaminades a institucionalitzar la criança i l’educació per tal que les dones i els homes puguin passar més temps al lloc de treball i dedicar menys temps a la família i a altres aspectes socials del nostre país. 

Aplaudim totes les iniciatives polítiques cap al suport a les famílies ja que poden ser molt positives, però trobem a faltar altres ajudes per aquelles famílies que es volen fer càrrec de l’educació i la criança de les seves filles i fills. Creiem que la gratuïtat de l’educació des dels dos anys, els canguratges a baix cost a centres cívics, la desinformació sobre la no obligatorietat de l’escolarització fins als 6 anys… són exemples de com la política ens porta a deixar la cura dels infants en mans de les institucions. 

Nosaltres desitgem una societat on les famílies siguin les protagonistes de la criança de les criatures i responsables de la seva educació a través de la cooperació i l’acció social. És per això que volem prendre un seguit de mesures a nivell de projecte que ens serviran per adaptar-nos a aquesta situació. 

La primera d’aquestes mesures ja l’hem tirat endavant, és la de començar un nou Grup de Criança oferint un espai obert a famílies i criatures de 0 a 3 anys per tal que unes i altres puguin gaudir d’un temps de joc i relació. Un espai on les adultes poden acompanyar i viure el creixement de les seves filles i fills, puguin parlar de neguits, dubtes, experiències i emocions que ens sorgeixen durant la criança i puguin aprendre i desaprendre en un camí comú de creixement. Alhora les criatures poden trobar un espai de joc preparat de manera professional gràcies a la nostra formació i experiència, adequat a les seves etapes de desenvolupament, necessitats i interessos de joc.

La segona mesura és la de rebaixar les quotes mensuals que tenim pel projecte El Niu de la Comella, fent-les més accessibles a totes les famílies. Les despeses del projecte continuen sent elevades i els 350€ mensuals que es paguen actualment serien els necessaris per poder cobrir-les i per poder oferir un sou digne a les acompanyants mantenint les ràtios desitjades. Tot i això la realitat és que encara no podem arribar a un sou digne i, per tant, donat que no renunciem a quelcom que ara no tenim, volem obrir el projecte a famílies que s’hagin pogut quedar fora per un tema econòmic. Serà d’aquesta manera que ens empoderarem mútuament: oferint espais familiars per tal que aquestes puguin participar activament de la criança i educació de les seves filles i fills i fent gran el projecte que tant ens estimem els que en formem part. 

Tornem doncs a donar espais a la participació de mares i pares dins la nostra associació, ja que son les famílies les que poden transformar-la en una entitat potent en defensa de l’educació i la criança respectuosa en un entorn familiar i no tant institucionalitzat.  Donem veu a les famílies en l’educació de les criatures ja que són el futur del nostre país.